Priser fra den 1. august 2018
Alle priser er pr. påbegyndt dag.
Pris stininger fra d. 1 januar 2020
1 hund inkl. kost, kærlighed og pleje 170 kr
2 hunde i samme boks af samme ejer 270 kr
3 hunde i samme boks af samme ejer 320 kr
Nuværende priser
1 hund inkl. kost, kærlighed og pleje 160 kr
2 hunde i samme boks af samme ejer 260 kr
3 hunde i samme boks af samme ejer 300 kr
Tillæg d. 24-25-26 december 50 kr. pr. dag
Nytårsophold i rolige omgivelser
Indlevering skal ske d. 31/12 mellem kl. 10 og 12
Afhenting skal ske mellem kl. 14 og 16
1 hund 250 kr
2 hunde i samme boks af samme ejer 300 kr
3 hunde i samme boks af samme ejer 400 kr
Særlig pleje inden afhentning
Børstning af din hund
Korthåret hund 50 kr
Langhåret hund 100 kr
Betalingsbetingelser
Ophold varende en uge eller derover, betales senest en måned før 
ankomst.
Ophold i perioden juni - juli - august betales senest 1. Maj 
Overholdes dette ikke, annulleres bestilling.
Forudbetalinger refunderes ikke, dog kun hvis hunden er afgået ved dø (fremvisning af dokumentation).

Betalingsoplysninger:
Der kan betales med MobilePay

Sparekasse Kronjylland
Reg.nr 6112 
Kontonr. 0012985681 (straksoverførsel)

Husk at angive ejers navn samt ankomstdato og hundens navn.